Czym właściwie jest ChatGPT?

ChatGPT to model języka opracowany przez OpenAI. Jest to rozszerzenie modelu GPT (Generative Pre-training Transformer) i został zaprojektowany do prowadzenia rozmów na podstawie dostarczonych mu pytań i odpowiedzi. ChatGPT jest w stanie zrozumieć kontekst i odpowiadać na pytania, tworząc spójne i logiczne odpowiedzi. Jest to jego główna i najważniejsza umiejętność.

Model ChatGPT jest skonstruowany na podstawie sieci neuronowej, która składa się z wielu warstw ukrytych. Sieć ta jest w stanie nauczyć się wzorców z dostarczonych jej danych i wykorzystywać je do generowania odpowiedzi na nowe pytania. ChatGPT jest również w stanie uczyć się nowych słów i zwrotów, dzięki czemu jego zdolność do odpowiadania na pytania jest ciągle rozszerzana.

Model ChatGPT został opracowany przez OpenAI, firmę zajmującą się badaniami nad sztuczną inteligencją. OpenAI specjalizuje się w tworzeniu modeli języka, takich jak GPT i ChatGPT, które są w stanie nauczyć się i rozumieć język ludzki oraz odpowiadać na pytania w sposób zbliżony do tego, jak robią to ludzie.

ChatGPT został opracowany po to, aby umożliwić ludziom prowadzenie rozmów z komputerem w sposób zbliżony do tego, jak rozmawiamy z innymi ludźmi. Może on służyć do różnych celów, takich jak udzielanie informacji, rozwiązywanie problemów czy po prostu towarzyszenie w rozmowie. ChatGPT jest więc przydatnym narzędziem dla osób chcących komunikować się z komputerem w sposób bardziej naturalny.

Dostępna w tej chwili na stronie OpenAI wersja jest wersją testową i darmową. Jest bardzo prawdopodobne, że wersja ostateczna będzie miała przynajmniej niektóre funkcje płatne.


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *