Archiwum


Kategoria: openai

  • Nowe modele i nowe funkcje OpenAI API

    Nowe modele i nowe funkcje dostępne w platformie developerskiej OpenAI API: Nowa wersja gpt-3.5-turbo-0613 może być używana już dziś. Dnia 27 czerwca stabilna wersja gpt-3.5-turbo zostanie automatycznie zaktualizowana do tej nowej wersji. Jeśli potrzebny jest dodatkowy czas na przejście, starsza wersja gpt-3.5-turbo-0301 może zostać wybrana do kontynuowania korzystania, która będzie dostępna do 13 września.

  • Znamy ceny OpenAI w Azure

    Zgodnie z przewidywaniami, usługi OpenAI pojawiły się chmurze firmy Microsoft, czyli Azure. Usługi te są częścią rodziny Congnitive Services, gdzie już są usługi typu analiza tekstu czy obrazu. Aby uzyskać dostęp, należy wypełnić formularz, mimo to Microsoft nazywa to już „ogólna dostępność” (general availability), co może oznaczać, że jest to tylko formalność. Usługa ta umożliwi […]

  • Założyciel OpenAI rozwiewa plotki na temat GPT-4

    W ostatnim czasie Internet obiegły wiralowe obrazki, fałszywe wykresy, i plotki, twierdzące, że kolejna edycja modelu GPT-3 będzie np. miała „tryliony parametrów”. Nie wiadomo, jakie było źródło tych informacji. Nie udało mi się znaleźć żadnego potwierdzenia na ten temat. Głos w tej sprawie zabrał również Sam Altman, założyciel OpenAI, twórców modeli GPT. Oto kilka faktów […]